ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการเปิดประชุม ณ ห้องประชุมวชิรธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา