ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ พร้อมด้วยนายจิรเมธ จันทร์บูรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา