ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบหมายให้ อนายนพพร เดชชิต รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ต้อนรับ นางสาวธัญชนก มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา