ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา