บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายสมพงศ์ พรมจันทร์

นายสมพงศ์ พรมจันทร์

Mr.Sompong Promjhan

ผู้บริหารสพป.ชม.6

1

0615359919

sompong25939@gmail.com


น.ส.ฐานิสสรณ์    ศรีสิงห์ชัย

น.ส.ฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย

MissTANISSORN SRISINGCHAI

กลุ่มอำนวยการ

3

09-4629-9842

taniss24@gmail.com


น.ส.พิชญ์ษินี   โฉมอัมฤทธิ์

น.ส.พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์

MissPITSINEE CHOMAMARIT

กลุ่มนโยบายและแผน

4

09-3951-9264

singha_raeha@hotmail.com


นางสมพร    รุจิเลิศ

นางสมพร รุจิเลิศ

Mrs. SOMPORN RUJILERT

กลุ่มบริหารบุคคล

5

09-6362-7497

rujilert510@gmail.com


น.ส.สาวเรณู    อุตรชัย

น.ส.สาวเรณู อุตรชัย

MissRENU AUTARACHAI

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

6

08-9854-6502

Kung-22@hotmail.com


น.ส.เกษแก้ว ปวนแดง

น.ส.เกษแก้ว ปวนแดง

MissKETKEAW PUANDANG

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

9

08-1602-8239

sn.bowbow@gmail.com


น.ส.พิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์

น.ส.พิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์

MissPITSINEE CHOMAMARIT

หน่วยตรวจสอบภายใน

12

09-3951-9264

singha_raeha@hotmail.com


น.ส.สิริลักษณ์ ศรีมณี

น.ส.สิริลักษณ์ ศรีมณี

MissSIRILUCK SRIMANEE

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

08-9552-2260

SirilucKsri@hotmail.com


นายเกรียงไกร ปุกไชยโย

นายเกรียงไกร ปุกไชยโย

Mr.KRIANGKRI POOKCHAIYO

กลุ่มนโยบายและแผน

0

08-0065-1753

kapook1@gmail.com


นายกิตติวัฒน์ ใจยา

นายกิตติวัฒน์ ใจยา

Mr.KITTIWAT JAIYA

กลุ่มนโยบายและแผน

0

09-80016589

buncha35@hotmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ