ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2564

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 31 มีนาคม 2564
2  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2564 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 31 มีนาคม 2564
3  ขอเชิญชวนถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 31 มีนาคม 2564
4  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา ร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการ "ChiangMai for Art - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 17 มีนาคม 2564
5  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 17 มีนาคม 2564
6  ประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรุ้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ รว่มปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 17 มีนาคม 2564
7  การคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 17 มีนาคม 2564
8  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 17 มีนาคม 2564
9  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 16 มีนาคม 2564
10  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของจังหวัดเชียงใหม่ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 16 มีนาคม 2564
11  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการ ม33 เรารักกัน - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 16 มีนาคม 2564
12  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 16 มีนาคม 2564
13   แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 15 มีนาคม 2564 - น.ส.จิราพร ตายานะ 15 มีนาคม 2564
14   แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 2 มีนาคม 2564 - น.ส.จิราพร ตายานะ 2 มีนาคม 2564
15  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำปี 2564 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 24 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ