• แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 6
  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
รายละเอียดโครงการ ITA สพป.ชม.6
แจ้งร้องทุกข์-ร้องเรียนออนไลน์
การบริหารงาน[อำนวยการ]
การบริหารงาน[นโยบายและแผน]
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ


ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต และการประชุมปฏิบัติการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต และการประชุมปฏิบัติการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต และการประชุมปฏิบัติการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทัชสตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ 2562

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสังกัดและพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสังกัดและพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
10 มิถุนายน 2562 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสังกัดแ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สู่กา...

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (14-15 กรกฎาคม 2561)

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (14-15 กรกฎาคม 2561)
14 กรกฎาคม 2561 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (14-15 กรกฎาคม 2561) ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ