รายการแจ้ง/แสดงข้อคิดเห็น Q&A ร้องเรียน,ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

#
รายการแจ้ง
ประเภทการแจ้ง
ผู้แจ้ง
ว/ด/ป ที่แจ้ง
จำนวนคนอ่าน
หมายเหตุ
2 ทดสอบ
ชมเชย นางสาวเอXXXXXX 22 กุมภาพันธ์ 2564 27 ครั้ง รับเรื่องแล้ว
1 รับสมัครงานพนักงานลูกจ้าง
ติดต่อสอบถาม บงกชกร พรมXXXXXX 10 กุมภาพันธ์ 2563 1398 ครั้ง รับเรื่องแล้ว

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ