รับแจ้งข้อคิดเห็น Q&A  ร้องเรียน,เสนอแนะ

โปรดอ่านก่อนแจ้ง

  • ไม่รับแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็นใดในด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
  • การแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็นใดจะต้องอยู่ในพื้นฐาน ของข้อเท็จจริง เกิดปัญหาดังกล่าวจริง
  • ผู้แจ้งจะต้องระบุชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อย่างชัดเจน เพื่อการประสานงาน
  • การดำเนินการหลังรับการแจ้งหรือรับการแสดงข้อคิดเห็น อาจจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
  • กรุณาใช้คำที่สุภาพในการการแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบการแจ้งหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ อาจจะตอบหรือไม่ ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบประการใด

กรอกแบบฟอร์ม

25 ตุลาคม 2564

** ระบบจะตอบกลัีบผ่านทาง Email ผู้แจ้ง

 ยกเลิกการแจ้ง ดูรายการทั้งหมด

** กรุณาแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น ตามความเป็นจริง

** กรุณาใช้คำที่สุภาพในการการแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น

** กรุณาแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร Email

** สพป.ชม.6มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิกเพื่ออ่าน


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ