ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมดยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาสังกัด สพป.เชียงใหม่ เ...

รายละเอียด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โร...

รายละเอียด

ศูนย์สอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ส่งข้อสอบ ประเมินคุณภ...

รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรั...

รายละเอียด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการท...

รายละเอียด

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป. ชม. เขต 6 ออกนิเทศ ติดตาม ต...

รายละเอียด


  • ยื่นแบบร้องทุกข์ร้องเรียน
  • รับแจ้งข้อคิดเห็น Q&A
  • เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
  • สพป.ชม.6 Channel
  • สพป.ชม.6 School Channel
  • FanPage สพป.ชม.6
  • Big DATA สพป.ชม.6
  • ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพป.ชม.6
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ