การบริหารเงินงบประมาณ

รายการแจ้งโอนเงิน สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 แจ้งโอนเงินงบลงทุนเดือน มี.ค.64 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-04-07
2 แจ้งโอนเงินงบลงทุนเดือน ก.พ.64 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-03-01
3 รายละเอียดโอนเงิน 22 กุมภาพันธ์ 2564 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-02-22
4 รายละเอียดโอนเงิน 14 มกราคม 2564 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-02-22
5 รายละเอียดโอนเงินวันที่ 5 มกราคม 2564 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-02-22
6 รายละเอียดโอนเงิน 17 สิงหาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-02-22
7 รายละเอียดโอนเงิน 30 พฤศจิกายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-02-22
8 แจ้งโอนเงินงบลงทุนเดือน ม.ค.64 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-01-29
9 แจ้งโอนเงินงบลงทุนเดือน ธ.ค.63 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-01-04