การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 ราคามารตฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 สำนักงบประมาณ ปัทนา ยานะแก้ว
2021-02-05
2 กฎกระทรวงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ปัทนา ยานะแก้ว
2021-01-29