การบริหารเงินงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สพป.ชม.6


#
รายการ
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 น.ส.วัชรา ถาวรวิจิตร
2019-07-10
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 น.ส.วัชรา ถาวรวิจิตร
2019-07-10
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 น.ส.วัชรา ถาวรวิจิตร
2019-07-10