การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชม.6


#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 ประกาศ เอกสารประกวด โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย เรื่อง การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขต แผ่นดินไหว) โรงเรียน ปัทนา ยานะแก้ว
2021-01-13
2 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๖๑ ขนาด ๔ ห้องเรียนยกพื้นสูง (ในเขต แผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่น ด ปัทนา ยานะแก้ว
2021-01-11