การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สพป.ชม.6


#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-01-28
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-01
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-05-29
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27