แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ
ขออภัยยังไม่มีการบันทึกรายการใด ๆ ในปี


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ