ยื่นแบบ ร้องทุกข์-ร้องเรียน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6


#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ

NO RECORD AVAILABLE...


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ