ยื่อนแบบ ร้องทุกข์-ร้องเรียน

แบบฟอร์มนี้มีไว้สำหรับการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอร์มนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ ของท่านมีไว้เพื่อติดต่อกลับทางคณะผู้บริหารจะนำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้บริการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ต่อไป
ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการป้องกันการรับสินบน

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ