ภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารสพป.ชม.6 ประจำปี 2564

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 7 เมษายน 2564
2  ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 5 เมษายน 2564
3  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 2 เมษายน 2564
4  ศูนย์สอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ส่งข้อสอบ ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2563 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 1 เมษายน 2564
5  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 1 เมษายน 2564
6  การรับมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ครู-ภารโรง โรงเรียนบ้านแม่ตูม ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 31 มีนาคม 2564
7  กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 30 มีนาคม 2564
8  กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 30 มีนาคม 2564
9  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าแถวเคารพธงชาติในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 29 มีนาคม 2564
10  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุม Conference ชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบอำเภอจอมทอง น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 16 มีนาคม 2564
11  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุม Conference ชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 16 มีนาคม 2564
12  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 มีนาคม 2564
13  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 มีนาคม 2564
14  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าแถวเคารพธงชาติในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 มีนาคม 2564
15  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 นายชาญชัย แสงกร 13 มีนาคม 2564
16  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมหารือเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ตูม กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 มีนาคม 2564
17  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมิน ตัวขี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 มีนาคม 2564
18  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าแถวเคารพธงชาติในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 มีนาคม 2564
19  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับคณะกรรมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ในรอบระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 3 มีนาคม 2564
20  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าแถวเคารพธงชาติ ในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 2 มีนาคม 2564
21  ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบเงินช่วยเหลือแก่บ้านนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 2 มีนาคม 2564
22  ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบเงินช่วยเหลือแกนักเรียน กรณีพ่อแม่เสียชีวิต น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 2 มีนาคม 2564
23  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวแก้วเรือน กันทะวัง ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแม่ตูม น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 19 กุมภาพันธ์ 2564
24  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ อาจารย์แก้วเรือน กันทะวัง น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 19 กุมภาพันธ์ 2564
25  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่่และคณะ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 17 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ